GS1

Voor retail

GS1 is een database waar met name de retail op aangesloten is. GS1 borgt naast logistiek, ook de etiketinformatie en packshots.

PS heeft een digitale koppeling met GS1 en deze wordt actief onderhouden. Zo kan – op verzoek van een producent – informatie van de ene database naar de andere worden doorgezet zonder extra handwerk. Elke nacht worden de mutaties verwerkt.

Voor producenten die willen publiceren via GS1 is het belangrijk te realiseren dat informatie veelal beperkt is tot hetgeen op het etiket staat. Deze informatie is niet altijd toereikend voor afnemers binnen de foodservicemarkt, die vragen vaak meer verdieping/uitsplitsingen.

Wil je via GS1 publiceren naar PS of andersom, neem dan contact met ons op.