FSC Mix Keurmerk

Keurmerk voor behoud van bosbeheer en mensenrechten

Informatie over dit keurmerk

Het Forest Stewardship Council (FSC) zet zich in voor wereldwijd behouden verantwoord bosbeheer. Hiermee wordt gedoeld op de bescherming van het leefgebied van planten en dieren en respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders.

FSC Mix
The FSC Mix label staat voor
– illegaal geoogst
– geoogst in strijd met traditionele en burgerrechten
– geoogst in bossen waar hoge instandhoudingswaarden (HCV’s) worden
bedreigd
– geoogst in bossen die worden omgezet in plantages of niet-bosgebruik
– geoogst in bossen waar genetisch gemodificeerde bomen worden
geplant

 

Keurmerkeigenaar ASI
Website www.fsc.nl
Controle door onafhankelijke derde partij
Geaccrediteerd

Toepassingen van het keurmerk

PS in foodservice kent verschillende diensten waarin dit keurmerk terugkomt.

foodbook ps in foodservice Ben je op zoek naar producten die voldoen aan dit keurmerk? Bekijk deze hier in het PS FoodBook. Het FoodBook is een productdatabase waar je voor meer dan 250.000 producten productinformatie kan inzien.

Komt terug in de volgende productgroepen

  • Mens & Milieu